Luftkvalitet på kontoret

Indendørs luftkvalitet

Mange af os tilbringer op til 90 % af vores liv indendørs — hjemme, på arbejde eller i skole. Kvaliteten af den luft vi indånder, har stor betydning for vores helbred. Hvad er bestemmende for indendørs luftkvalitet? Er der forskel mellem luftforurening udendørs og indendørs? Hvordan kan vi forbedre luftkvaliteten indendørs?

Mange af os vil måske blive overrasket over at høre, at luften i en storbygade med høj trafiktæthed faktisk kan være renere end luften på kontoret eller i ens hjem.

Undersøgelser viser, at skadelige luftforurenende stoffer kan forekomme i højere koncentration indendørs end udendørs. Tidligere tog man sig ikke så meget af luftforurening indendørs som udendørs, navnlig udendørs luftforurening fra industri og transport. I de senere år er truslerne fra indendørs luftforurening imidlertid blevet mere synlige.

Man kan forestille sig et nymalet hus med nye møbler … eller en arbejdsplads med stærkt lugtende rengøringsprodukter … luftkvaliteten i hjemmet eller på arbejdspladsen og andre offentlige steder afhænger meget af de materialer, der er anvendt til bygning og rengøring, og af lokalets formål, anvendelse og ventilation.

Dårlig luftkvalitet indendørs kan især være skadelig for sårbare grupper som børn, ældre og personer med hjerte-kar-sygdom og kroniske luftvejs lidelser som astma.

Blandt de vigtigste indendørs luftforurenende stoffer finder man radon (en radioaktiv gas, der dannes i jorden), tobaksrøg, gasser og partikler fra forbrænding, kemikalier og allergener. Kulilte, nitrogendieoxid, partikler og flygtige organiske forbindelser findes både udendørs og indendørs.

Politiske tiltag kan hjælpe

Visse indendørs luftforurenende stoffer og deres helbreds virkninger kendes bedre end andre og får større opmærksomhed fra offentligheden. Rygeforbuddet i offentlige rum er et eksempel.

I mange lande var rygeforbuddet i offentlige rum meget kontroversielt, før der blev lovgivet om det. Da rygeforbuddet i Spanien trådte i kraft i januar 2006, satte det gang i en voksende bevægelse, der krævede, hvad mange anså for at være deres ret til at ryge på offentlige indendørs områder. Men forbuddet førte også til større offentlig bevidsthed. I dagene efter forbuddets ikrafttræden søgte 25 000 spanierne dagligt lægelig rådgivning til rygestop.

Meget har ændret sig i den almindelige opfattelse af rygning i offentlige områder og offentlige transportmidler. Mange luftfartsselskaber forbød rygning på de korte ruter i 1980’erne og på de lange ruter i 1990’erne. I Europa er det i dag utænkeligt at lade ikkerygere blive udsat for passiv rygning i offentlige transportmidler.

Indendørs luftforurening
Indendørs luftforurening

 

Indendørs luftforurening er meget andet end tobaksrøg

Rygning er ikke den eneste indendørs luftforureningskilde. Erik Lebret fra Nederlandenes nationale institut for folkesundhed og miljø (RIVM) siger: “Luftforureningen standser ikke i døråbningen. De fleste udendørs forurenende stoffer trænger ind i vores hjem, hvor vi opholder os størstedelen af tiden. Den indendørs luftkvalitet påvirkes af mange andre faktorer, herunder madlavning, brændeovne, stearinlys og røgelse, rengøring med forbrugerprodukter som voks og poleremidler, byggematerialer som formaldehyd fra krydsfiner og brandhæmmende midler i mange materialer. Dertil kommer radon, der siver ud fra jord og byggematerialer.”

De europæiske lande prøver at tackle nogle af disse indendørs luftforureningskilder. Lebret forklarer: “Vi prøver at erstatte giftige stoffer med mindre giftige eller finde processer, der mindsker udledningen som for formaldehydafgivelse fra krydsfiner. Endnu et eksempel er mindsket brug af visse radonafgivende materialer, der anvendes til opmuring. Anvendelsen af disse materialer var tidligere almindelig, men er siden blevet pålagt begrænsninger.”

Lovgivning er ikke den eneste vej til bedre kvalitet af den luft, vi ånder. Vi kan alle gøre noget for at begrænse mængden af luftbårne partikler og kemikalier indendørs.

En luftrenser der fjerner de skadelige partikler, er en god løsning.

Små tiltag som at ventilere lukkede rum kan også forbedre luftkvaliteten. Visse af vores velmente tiltag kan dog faktisk have uønskede virkninger. Lebret påpeger: “Vi skal ventilere, men ikke for meget, da det medfører et betydeligt energispild. Det fører til ekstra opvarmning og brug af fossil brændsler og dermed mere luftforurening. Vi skal i almindelighed tænke på at udnytte vores ressourcer mere fornuftigt.”

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Kategorier
Pure Air Care_influenza

Rust jer mod influenza

Hvert år rammes tusindvis af danskere landet over af influenzavirus. Influenza er årsag til mange sygedage og skaber stort besvær – både for virksomheder og

Luk menu